Hjem

GRUNDEJERFORENINGEN  GÅRDSMARKEN

 

GÅSEBANKEN HERFØLGE

Velkommen til Gåsebanken.

 

Generalforsamling 2017 har været afholdt.

 

Der er nu referater både fra generalforsamlingen og det opfølgende bestyrelsesmøde.

 

Budget for 2017 kan ses her.

 

Bestyrelsen holder næste møde efter sommerferien.

 

ÅRSHJUL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For at blive informeret, når der er ændringer på grundejerforeningens hjemmeside (og for at lette bestyrelsens arbejde i forhold til orientering fra grundejerforeningen), kan man tilmelde sig som modtager ved at sende Webmaster en mail til nedenstående mail-adresse.

 

Kontakt: Webmaster@gaasebanken.dk

 

Opdateret 25.04.2017

Periode

Aktivitet

Note

Januar

Bestyrelsesmøde.

Forberede regnskab og generalforsamling.

Februar.

Regnskab.

Revideres og sendes til bestyrelsen.

Indkald til generalforsamling.

Marts.

Generalforsamling

(sidste onsdag i marts).

Udsende regnskab.

April.

Bestyrelsesmøde.

Opsamling på GF og planlægning af året.

Maj.

Forberedelse af eventuelle sommeraktiviteter.

Omdel kontingentopkrævning.

Arbejdsgrupper og invitationer.

August/september.

Fælles sommeraktivitet for vejen.

 

September.

Bestyrelsesmøde.

Opsamling på aktiviteter.

December.

Bestyrelsesmøde.

 

•   Gaasebanken© 2009                                              Webmaster Kim Sørensen (26B)