Hjem

          GRUNDEJERFORENINGEN  GÅRDSMARKEN


        GÅSEBANKEN HERFØLGE

                 Velkommen til Gåsebanken.                                     
Alle har betalt kontingent.

Der kan nu også betales via M
obilePay ! Se under 'Kontingentinfo'.


Seneste bestyrelsesmøde. Se her eller under 'Bestyrelsen'.


Seneste generalforamling. Se her eller under 'Generalforsamling'.


Regnskab for 2018 ses her.

Budget for 2019 er at finde her.


ÅRSHJUL
For at blive informeret, når der er ændringer på grundejerforeningens hjemmeside (og for at lette bestyrelsens arbejde i forhold til orientering fra grundejerforeningen), kan man tilmelde sig som modtager ved at sende Webmaster en mail til nedenstående mail-adresse.


Kontakt: Webmaster@gaasebanken.dk


Opdateret 01.07.2019

Periode

Aktivitet

Note

Januar

Bestyrelsesmøde.

Forberede regnskab og generalforsamling.

Februar.

Regnskab.

Revideres og sendes til bestyrelsen.

Indkald til generalforsamling.

Marts.

Generalforsamling

(sidste onsdag i marts).

Udsende regnskab.

April.

Bestyrelsesmøde.

Opsamling på GF og planlægning af året.

Maj.

Forberedelse af eventuelle sommeraktiviteter.

Omdel kontingentopkrævning.

Arbejdsgrupper og invitationer.

August/september.

Fælles sommeraktivitet for vejen.


September.


Bestyrelsesmøde.

Opsamling på aktiviteter.

December.


Bestyrelsesmøde.


•   Gaasebanken© 2009                                              Webmaster Kim Sørensen (26B)