Hjem

          GRUNDEJERFORENINGEN  GÅRDSMARKEN


        GÅSEBANKEN HERFØLGE

                 Velkommen til Gåsebanken.                                     Kontingent skal nu betales. Fristen er sat til 01.06.2020.
Der kan nu også betales via MobilePay ! Se under 'Kontingentinfo'.


Seneste bestyrelsesmøde (Corona udgave). Se her eller under 'Bestyrelsen'.

Seneste generalforamling. Se her eller under 'Generalforsamling'.


OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS!

Generalforsamlingen er aflyst grundet den situation, landet befinder sig i.

Den afholdes sammen med 2021 generalforsamlingen.

Sommerfesten er udskudt til 2021 med samme begrundelse.

OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS!

                                                                                                      

Nedenstående skulle have været godkendt på generalforsamlingen 19. marts 2020.

Regnskab for 2019 ses her. Budget for 2020 er at finde her.

Ekstra bemærkning til det udsendte materiale:
Overførsel til vedligeholdelse andrager 4.200,00 kr. for 2020 og ikke 8.400,00 kr.


ÅRSHJUL
For at blive informeret, når der er ændringer på grundejerforeningens hjemmeside (og for at lette bestyrelsens arbejde i forhold til orientering fra grundejerforeningen), kan man tilmelde sig som modtager ved at sende Webmaster en mail til nedenstående mail-adresse.


Kontakt: Webmaster@gaasebanken.dk


Opdateret 18.05.2020

Periode

Aktivitet

Note

Januar

Bestyrelsesmøde.

Forberede regnskab og generalforsamling.

Februar.

Regnskab.

Revideres og sendes til bestyrelsen.

Indkald til generalforsamling.

Marts.

Generalforsamling

(sidste onsdag i marts).

Udsende regnskab.

April.

Bestyrelsesmøde.

Opsamling på GF og planlægning af året.

Maj.

Forberedelse af eventuelle sommeraktiviteter.

Omdel kontingentopkrævning.

Arbejdsgrupper og invitationer.

August/september.

Fælles sommeraktivitet for vejen.


September.


Bestyrelsesmøde.

Opsamling på aktiviteter.

December.


Bestyrelsesmøde.


•   Gaasebanken© 2009                                              Webmaster Kim Sørensen (26B)