B-Referat-29-04-2009

GRUNDEJERFORENINGEN  GÅRDSMARKEN


GÅSEBANKEN HERFØLGE

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 29.04.2009:


Tilstede  Kim Sørensen, Carl-Erik Storskov, Claus Johansson, Bente Moefelt og Per Jacobsen.

Afbud     Peter Rasmussen


Container

Der er bestilt container store bededags ferien.


Generalforsamling

Generalforsamlingen er fastsat til 25. maj 2009 på Holmebækskolen.


Sneglejagt

Dorte i nr. 26A indkøber og sørger for udlægning af sneglegiften.


Bente sørger for at få overdraget Finns aftaler med entreprenører vedr. container og snerydning fra Finn.