G-Indkaldelse-2011

       GRUNDEJERFORENINGEN  GÅRDSMARKEN


        GÅSEBANKEN HERFØLGE

Dagsorden for generalforsamling 30.06.2011


1)  Valg af dirigent


2)  Bestyrelsens beretning


3)  Godkendelse af regnskab (kontingent)


4)  Forslag

      A  Hjemmesiden

      B  Container

      C  Snerydning

      D  Sneglejagt

      E  Hække/græs ud til vej/fortov

      F  Sommerfest (nedsættelse af udvalg)


5)  Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er

      Formanden (modtager genvalg)

      Sekretæren

      1 medlem


6)   Evt.