G-Indkaldelse-2012

            GRUNDEJERFORENINGEN  GÅRDSMARKEN


          GÅSEBANKEN HERFØLGE

Dagsorden for generalforsamling 28.06.2012


1)    Valg af dirigent


2)    Bestyrelsens beretning


3)    Godkendelse af regnskab (kontingent)


4)    Forslag

       A   Snerydning

       B   Sneglejagt

       C  Området


5)   Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er

       Kasseren

       1 medlem


6)   Evt.