G-Referat-2012

Opdateret 11.01.2016

GRUNDEJERFORENINGEN  GÅRDSMARKEN


GÅSEBANKEN HERFØLGE

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Gårdsmarken, afholdt 28. juni 2012 på Præsteskovgård.


Formanden (11) bød velkommen og lagde op til at der blev udpeget en dirigent samt en referent jf. punkt 1 i udsendt dagsorden.


Ad punkt 1.

Bente (11) blev dirigent og Carl-Erik (24 b) blev referent. Herefter fortsatte formanden med bestyrelsens beretning, som var punkt 2 jf. dagsorden.


Ad punkt 2.

Formandens beretning kan udleveres i skriftlig version ved henvendelse hos formanden eller downloades i elektronisk form på hjemmesiden.

Beretningen gav ikke anledning til yderligere kommentarer.                   


Ad punkt 3.

Der var en enkelt bemærkning i relation til renteindtægten, som var anført til 0,00 kr.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.


Ad punkt 4.

A.   En ordning, som ønskes fortsat. Den ”snefattige” vinters besparelse på budgettet vil først indfinde sig i næste års regnskab.

B.   Der er konstateret et fald i antallet af snegle og såfremt det skønnes nødvendigt vil udlægning af gift påbegyndes på samme måde som de foregående år.

C.   Dette punkt gav anledning til udveksling af synspunkter og der var enighed om at bestyrelsen bør samles og beslutte hvordan en samlet tilgang kan udfærdiges. Helt konkret handlede det om hvorvidt manglende vedligeholdelse af hække og græsarealer kunne skrives ind i vedtægterne for grundejerforeningen eller en fælles opfordring eller henstilling kunne være første skridt.


Ad punkt 5.

Et antal medlemmer var på valg og disse modtog alle genvalg.


Ad punkt 6.

Per og Lotte (18) påpegede at træerne tæt på deres grund efterhånden havde fjernet solen helt fra haven. Kommunen har allerede beskåret disse, men ikke nok. Formanden tager kontakt til Køge kommune desangående.


Ligesom sidste år var træerne på Holmebækvej rødder genstand for debat. Kommunen har intet gjort trods flere henvendelser omkring problemet og Michael (5) tager nu selv kontakt desangående.Carl-Erik Storskov Opdateret 11.01.2016