G-Referat-2013

4 Sociale arrangementer.

GRUNDEJERFORENINGEN  GÅRDSMARKEN


GÅSEBANKEN HERFØLGE

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Gårdsmarken, afholdt 26. juni 2013 på Herfølge skole.


Formanden (11) bød velkommen til revisoren (Michael) og den (!) fremmødte (24A).


1 Formandens beretning.

OK ingen kommentarer. Se selvstændigt punkt på hjemmesiden.


2 Regnskabet.

OK ingen kommentarer.


3 Valg til bestyrelsen.

Formanden og 1 medlem var på valg. Disse ønskede ikke at modtage genvalg.

Der var ingen af de fremmødte, der ønskede at overtage posterne


4 Sociale arrangementer

Der var forslag om indkøb af telt/pavillion, hvis der opstår interesse for afholdelse af

arrangementer, hvor grundejerforeningen er vært.


5 Evt.Bente Pugerup Moefelt
Opdateret 14.01.2016

   Der var forslag om indkøb af telt/pavillion, hvis der opstår interesse for afholdelse af

   arrangementer, hvor grundejerforeningen er vært.

5 Evt.

Bente Pugerup Moefelt