B-Referat-03-03-2016

GRUNDEJERFORENINGEN  GÅRDSMARKEN


GÅSEBANKEN HERFØLGE

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 03.03.2016 (i nr. 48).


Tilstede  Steen Jepsen (22 A), Kim Sørensen (26 B), Heidi & Brian Gravenhorst (34),

               Magnus Therkildsen (48) og Finn Bolvig (32 A).

Afbud    Thomas Therchildsen (28 A) og Dorte Rasmussen (26 A).


Konstituering af bestyrelsen: Kan ses her.


Ordinær Generalforsamling (30.03.2016):

- Der købes ind til bespisning.

- Forslag:

  - Kontingent for 2016: 600,00 kr. Heraf 100,00 kr. til en vejfond.

  - Fælles arbejdsdag 12.06.2016 (2. søndag i juni fremover). Diverse aktiviteter.

    Der afsluttes med fællesspisning.

  - Diverse ideer:

    Sct. Hans fest

    Vejfest

    Foredrag

    Fastelavn.


Bestyrelsens arbejde på næste bestyrelsesmøde (12.04.2016 19:30 i 22 A):

- Opslagstavel på vejen.

- Gadebelysning på stien til busstoppestedet.

- Aktiviteter fra generalforsamlingen.

 Opdateret 08.03.2016