B-Referat-04-03-2019

GRUNDEJERFORENINGEN  GÅRDSMARKEN


GÅSEBANKEN HERFØLGE

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 04.03.2019 (i nr. 22 A).


Tilstede            Steen Jepsen (22 A), Magnus Therkildsen (48), Thomas Therchildsen (28A), 

                         Trine Valentin (1) og Kim Sørensen (26 B).

Ikke tilstede     Peter Rasmussen (26 A), Dorte Rasmussen (26 A) og Finn Bolvig (32 A).Opfølgning generelt:

Der ansøges om skilte til nabohjælp på vejen.
Steen er i kontakt med kommunen vedr. vedtægtsændringerne. Og afventer stadig en tilbagemelding vedr. lys ved cykelsti ud til stoppestedet og pullerter.


Arrangementer

Ingen planlagte. 


Bank/Økonomi:

Det undersøges fortsat hvad det kræves for at grundejerforeningen kan tilknyttes MobilePay i forhold til kontingenter og andre betalinger.
Regnskab og budget indstilles til revisor og efterfølgende til GF. 


Nabohjælp:

Det undersøges om vi kan få et foredrag om indbrudssikring til GF.


Julelys:

Det tages op på GF, om der kan hjælpes med nedtagning.


Nye beboere:

Intet at bemærke.


Eventuelt:

Intet at bemærke.


Generalforsaming:

Afholdes på Herfølge friskole - Tessebøllevej 18 C.


Næste møde aftales nærmere.

Opdateret 11.06.2019