B-Referat-04-06-2018

GRUNDEJERFORENINGEN  GÅRDSMARKEN


GÅSEBANKEN HERFØLGE

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 04.06.2018 (i nr. 1).


Tilstede            Steen Jepsen (22 A), Kim Sørensen (26 B), Thomas Therchildsen (28A) og 

                         Trine Valentin (1).

Ikke tilstede    Magnus Therkildsen (48), Peter Rasmussen (26 A),

                         Dorte Rasmussen (26 A) og Finn Bolvig (32 A).Opfølgning generelt:

Steen er i kontakt med kommunen vedr. vedtægtsændringerne.


Trine rbejder med Nabohjælp. Der kommer noget materiale rundt.


Kommende aktiviteter:

Der afholdes vejfest den 25. august 2018.

Bestyrelsen diskuterede menu og de mere praktiske ting som grill, borde/stole og overdækning.

Ingen har pt. meldt interesse for at organisere/være en del et festudvalg.


Nye beboere:

Intet at bemærke.


Eventuelt:

Intet at bemærke.


Nyt på dette bestyrelsesmøde:

Intet.Næste møde afholdes 15. august 2018 (28 A).

Opdateret 06.06.2018