B-Referat-05-02-2018

GRUNDEJERFORENINGEN  GÅRDSMARKEN


GÅSEBANKEN HERFØLGE

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 05.02.2018 (i nr. 26 B).


Tilstede            Steen Jepsen (22 A), Kim Sørensen (26 B), Magnus Therkildsen (48), 

                         Brian Gravenhorst (34) og Thomas Therchilsen (28 A).

Ikke tilstede    Heidi Gravenhorst (34), Dorte Rasmussen (26 A) og Finn Bolvig (32 A).Opfølgning generelt:

Opfølgning kommunale sager:

- Kommunen spørges om vi selv kan beskære træerne.

   Træer må ikke beskæres af beboere. Kommunen har lovet at lave en indsats omkring beskæring.

- Formanden afventer fortsat kommunen angående:

   - Lys ved cykelsti

   - PullerterKommende aktiviteter:

Der afholdes vejfest den 25. august 2018. Der afsættes et loft på 10.000 i budgettet.

På den kommende generalforsamling vil der spørges om nogen brænder for at arrangere det.


Nye beboere:

Intet at bemærke.


Eventuelt:

Intet at bemærke.


Nyt på dette bestyrelsesmøde:

En beboer har opfordret til at se på miljøvenlige alternativer til salt på vejen.

Bestyrelsen undersøger prisen for CMA, saltlage, m.m.

Bestyrelsen mener ikke at grus vil være et godt alternativ, da erfaringer fra andre viser at det giver store gener med grus på vejen.


Det er nødvendigt at lave vedtægtsændring for at undgå en række besværligheder ved brug af

eksisterende bank, Nordea. Det foreslås på generalforsamlingen at lave en ændring, således at

formanden og kassereren tilsammen kan tegne grundejerforeningen.Næste møde er endnu ikke aftalt.

Opdateret 21.02.2018