B-Referat-06-06-2016

GRUNDEJERFORENINGEN  GÅRDSMARKEN


GÅSEBANKEN HERFØLGE

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 06.06.2016 (i nr. 34).


Tilstede  Steen Jepsen (22 A), Kim Sørensen (26 B), Heidi & Brian Gravenhorst (34),

               Magnus Therkildsen (48) og Thomas Therchildsen (28 A).

Afbud    Dorte Rasmussen (26 A) og Finn Bolvig (32 A).Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde (12.04.2016):


Separat konto til vejfond:

Der arbejdes på sagen. Det er lidt omstændeligt. Efter at Nordea har haft sagen liggende et stykke tid, er der nu gang i processen igen. Der mangler diverse underskrifter.


Formanden har skrevet til kommunen angående:

- Lys

- Sct. Hans

- Pullerter

- Højre vigepligt

Der ventes på svar fra kommunen.


Vejfest 10. september 2016:

Finn har styr på telt og pattegris.

Vejfestudvalg: Brian, Steen, Magnus, Heidi, Finn samt de fra vejen, der ønsker at deltage.

Magnus skriver til de e-mail adresser som foreningen har og spørger hvem der vil give et nap med til vejfesten.

Vejfestudvalget mødes 29.06.2016 kl. 19:00 i nr. 48.

Minimum antal deltagere er sat til 30. Der betales 50,00 kr. pr voksen.


Digital opslagstavle:

Magnus kigger efter alternativ digital opslagstavle hvis den nuværende ikke kan tilføjes en notifikationsfunktion.


12. juni arrangement (forskønnelse):

Dagen annulleres grundet manglende forslag til forskønnelsesinitiativer. Bestyrelsen renser selv skilte og klipper et par kanter.

Ewa (48) udsender brev om at der ikke har været indkomne forslag, og bestyrelsen selv tager de få opgaver der er.Næste møde afholdes 30.08.2016 kl. 19:30 i nr. 22 A.

Opdateret 07.06.2016