B-Referat-09-09-2019

GRUNDEJERFORENINGEN  GÅRDSMARKEN


GÅSEBANKEN HERFØLGE

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 09.09.2019 (i nr. 1).


Tilstede            Kim Sørensen (26 B), Trine Valentin (1) og Thomas Therchildsen (28A).

Ikke tilstede     Steen Jepsen (22A), Magnus Therkildsen (48), Peter Rasmussen (26 A), Dorte
                         Rasmussen (26 A) og Finn Bolvig (32 A).Opfølgning generelt:

Opfølgning kommunale sager:

Formanden afventer fortsat kommunen angående:

   - Lys ved cykelsti

   - Pullerter/Steler


Der opfordres fortsat til, at alle bruger 'Giv et praj' App'en til at hjælpe kommunen med forhold, der bør udbedres.

Bank/Økonomi:

Der er oprettet en MobilePay ordning til foreningen.

Danske Bank har efter ibrugtagning varslet et månedligt gebyr på 50,00 kr. MobilePay ordningen tages endeligt op på førstkommende generalforsamling.


Fart på vejen:

Der følges op på om det er muligt at få etableret et par vejbump for at sænke hastigheden på vejen.


Kommende aktiviteter

Julelys: Vi sætter kæder op søndag d. 24.11.19 kl. 15.00

Stig sørger, ligesom sidste år, for æbleskiver og gløgg.

Trine skriver ud på Facebook - og alle opfordres til at nævne det for deres naboer, således de der ikke er på FB også får besked om arrangementet.


Ang. indkøb af kæder blev vi enige om at alle lige holder et vågent øje med diverse tænklige forhandlere, og så køber vi et parti hjem, således vi har nok til alle.

Trine sørger for at få talt træerne rundt på vejen i nærmeste fremtid, så vi ved hvor mange kæder vi minimum skal bruge. 


I forhold til batterier, så kan disse fåes billigt i Jem og Fix.


Nedtagning af kæder:

Det er besluttet at bestyrelsen selv står for at tage belysningen ned, og dermed også få styr på alle kæderne, således vi ved hvor mange der har overlevet og hvor mange der evt. skal indkøbes til næste år. Vi har derfor sat en dag af d. 12.01.20 kl. 13.00 hvor bestyrelsen går rundt og tager lysene ned, og efterfølgende sætter vi os hjemme hos Steen (som har meldt ud han gerne vil lægge hus til næste møde) og afmonterer batterier samt tester funktionen osv. Denne dag skal vi også have lagt en plan for generealforsamling 2020.


Nabohjælp:

Vi blev enige om at Steen muligvis stadig har et hængeparti i forhold til at bede om tilladelse hos kommunen til at hænge skilte op ved indgange til Gåsebanken. 


Nye beboere:

Intet at bemærke.


Eventuelt:

Intet at bemærke.Næste møde afholdes 12. januar 2020 (22A).

Opdateret 10.09.2019