B-Referat-10-05-2020

GRUNDEJERFORENINGEN  GÅRDSMARKEN


GÅSEBANKEN HERFØLGE

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 10.05.2020.


Tilstede           Trine Valentin (1), Steen Jepsen (22A), Magnus Therkildsen (48),

                        Thomas Therchildsen (28A) og Kim Sørensen (26 B).

.

Ikke tilstede    Peter Rasmussen (26 A), Dorte Rasmussen (26 A) og Finn Bolvig (32 A).Generalforsamling:

Generalforsamlingen er udskudt/aflyst til 2021. Der var ikke indløbet forslag til Bestyrelsen forud for Generalforsamlingen, udover at muligheden for at opsætte en hjertestarter på vejen.

Denne mulighed undersøges, men Generalforsamlingen 2020 er aflyst.

Budget og regnskab kan ses andetsteds på hjemmesiden. Hvis der er kommenterer, så send os et par linjer.


Vejfest:

Det blev besluttet at udskyde sommerfesten 2020 til 2021.

Dels er vi endnu ikke sikre på hvilke retningslinjer myndighederne udstikker, og dels er der flere der ser ind i en situation hvor store private begivenheder, herunder konfirmationer, er blevet udskudt til slutningen af August.

Derfor vælger vi at udskyde festen allerede nu.Eventuelt:

Det blev foreslået at gå til Kommunen med en forespørgsel om at det lille grønne område foran rækkehusene, kunne udlægges som engareal (det område der blev oprenset i vinter).

I disse tider hvor klimaet er presset fra flere fronter, og hvor insekterne har en drøj tilværelse, kunne vi "slå to fluer med et smæk ". Dels kunne vi få et rigere insekt og fugleliv i området, og dels kunne Kommunen spare penge på at slå græsset. Dog vil vi anbefale at de stadig slår græsset tæt ved stien (ca 1 meter ind) så ikke det pludselig bliver et morads.

Ydermere kunne vi høre Kommunen om det var muligt sat plante enkelte solitære træer der ikke blev så høje at de skyggede for de nærmeste haver. Det kunne være frugttræer.


MEN inden vi går videre med dette forslag, vil vi sikre at der er enighed (flertal) for det på vejen.Næste møde: Aftales nærmere.

Opdateret 18.05.2020