B-Referat-12-01-2020

GRUNDEJERFORENINGEN  GÅRDSMARKEN


GÅSEBANKEN HERFØLGE

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 12.01.2020.


Tilstede           Trine Valentin (1), Steen Jepsen (22A), Magnus Therkildsen (48),

                        og Thomas Therchildsen (28A).

Ikke tilstede    Kim Sørensen (26 B),  Peter Rasmussen (26 A), Dorte Rasmussen (26 A)
                        og Finn Bolvig (32 A).Generalforsamling:

Generalforsamling afholdes 19/3 kl 18 på Herfølge Friskole.
På valg er Kim (26B), Trine (1), Peter (26A) og Dorte (26A).

TV kontakter Herfølge Friskole.

Vejfest:
Der afholdes vejfest den 5. september 2020 Egenbetaling forventes at være DKK 60/voksen
Der bliver i år fælles teltopstilling fra kl 13, herefter lidt konkurrencer m.m. indtil vi begynder at grille.

MT indkalder til årsregnskab og hører Finn vedr. telt.


Opfølgning generelt:

Opfølgning kommunale sager:

Formanden afventer fortsat kommunen angående:

   - Lys ved cykelsti

   - Pullerter/Steler


Der opfordres fortsat til, at alle bruger 'Giv et praj' App'en til at hjælpe kommunen med forhold, der bør udbedres.

Bank/Økonomi:

Årsregnskab udarbejdes i februar og omdeles med indkaldelse til GF.

KS færdiggører regnskabet.


Fart på vejen:

Der følges op på om det er muligt at få etableret et par vejbump for at sænke hastigheden på vejen. Uafklaret.


Kommende aktiviteter

Generealforsamling.


Nabohjælp:

Der er opsat Nabohjælp skilte, dog mangler der et enkelt som opsættes indenfor de næste
måneder.

SJ: Køber pæl/rør til skilt, samt finder dato til opsætning. 


Nye beboere:

Intet at bemærke.


Eventuelt:

Intet at bemærke.Næste møde: Aftales nærmere (48).

Opdateret 16.02.2020