B-Referat-12-04-2016

GRUNDEJERFORENINGEN  GÅRDSMARKEN


GÅSEBANKEN HERFØLGE

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 12.04.2016 (i nr. 22 A).


Tilstede  Steen Jepsen (22 A), Kim Sørensen (26 B), Heidi & Brian Gravenhorst (34),

               Magnus Therkildsen (48), Thomas Therchildsen (28 A) og Finn Bolvig (32 A).

Afbud    Dorte Rasmussen (26 A).Opfølgning på den ordinære generalforsamling:


Der etableres en separat konto til vejfond.

Kim sørger for at der oprettes separat konto, hvor den aftalte del af kontingent indsættes for 2016.


Skt. Hans: Det bliver for ambitiøst at arrangere til 2016, så det planlægges til 2017.


Vej/hastighed/mv: Der tages kontakt til kommunen for at undersøge muligheder.

Steen undersøger hos kommunen, om der kan afholdes Skt. Hans. Samt, om der kan laves tiltag angående bedre skiltning, streger, mv, for at hjælpe bilister på vejen til bedre adfærd. Herunder reparation af pullerter.


Vejfest: 10. september 2016. Der arbejdes med koncept om at foreningen betaler for telt og en del af maden. Der betales et mindre beløb pr. husstand. Der arbejdes videre med koncept til vejfest, herunder arrangement for børn i løbet af dagen, mulighed for pattegris på grill, lån/leje af telt.

Finn undersøger telt og pattegris. Heidi planlægger at et team laver salat og brød til festen.

Det er ok med telt og pattegris.


Opslagstavle: Der laves forsøg med en digital opslagstavle.

Magnus opretter digital opslagstavle til intern test.


Magnus omdeler referat fra GF. Desuden vedlægges datoer for arrangementer, samt opfordring til at deltage med planlægning og/eller at hjælpe med lidt madlavning. Tilbagemelding skal ske til Steen eller via nettet.


12. juni arrangement: Thomas og Ewa (48) arrangerer og inviterer vejen til dette. Budget: 1500 kr.


Sneglegift: Dorte tilbød at udlægge sneglegift, og det tager vi gerne imod.

Magnus skriver til Dorte angående udlægning af sneglegift.


Næste møde afholdes 06.06.2016.

Opdateret 16.04.2016