B-Referat-12-09-2017

GRUNDEJERFORENINGEN  GÅRDSMARKEN


GÅSEBANKEN HERFØLGE

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 12.09.2017 (i nr. 22 A).


Tilstede            Steen Jepsen (22 A), Kim Sørensen (26 B), Magnus Therkildsen (48), 

                         Brian Gravenhorst (34) og Thomas Therchilsen (28 A).

Ikke tilstede    Heidi Gravenhorst (34), Dorte Rasmussen (26 A) og Finn Bolvig (32 A).Opfølgning generelt:

Opfølgning kommunale sager:

- Kommunen spørges om vi selv kan beskære træerne.

- Formanden afventer fortsat kommunen angående:

   - Lys ved cykelsti

   - Pullerter


Trafik og biler på gåsebanken:

- Der tages kontakt til en beboer angående alt for høj hastighed på vejen.


Kommende aktiviteter:

Der arbejdes med mulighed for et arrangement i foråret, med lidt fælles spisning.


Desuden vil der blive arrangeret vejfest i løbet af sommeren 2018.


Nye beboere:

Intet at bemærke.


Eventuelt:

Intet at bemærke.


Nyt på dette bestyrelsesmøde:

Intet at bemærkeNæste møde afholdes 12. januar 2018.

Opdateret 10.05.2017