B-Referat-24-04-2018

GRUNDEJERFORENINGEN  GÅRDSMARKEN


GÅSEBANKEN HERFØLGE

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 24.04.2018 (i nr. 22 A).


Tilstede            Steen Jepsen (22 A), Kim Sørensen (26 B), Magnus Therkildsen (48) og 

                         Trine Valentin (1).

Ikke tilstede    Thomas Therchildsen (28A), Peter Rasmussen (26 A),

                         Dorte Rasmussen (26 A) og Finn Bolvig (32 A).Opfølgning generelt:

Magnus snakker med kommunen om lån af lokaler til f.eks. GF. (kulturogidraet@koege.dk).


Der omdeles invitation til ekstraordinær GF, idet der på seneste GF ikke var nok fremmødte til at foretage den foreslåede vedtægtsændring. Afholdes 15/5 kl 19.


Formanden forespørger på genoprettelse af steler, hos kommunen.


Opfølgning kommunale sager:

Formanden afventer fortsat kommunen angående:

   - Lys ved cykelsti

   - Pullerter/Steler


Trine undersøger mulighederne og hvad det kræver at oprette ”nabohjælp” for at mindske risikoen for indbrud.


Kommende aktiviteter:

Der afholdes vejfest den 25. august 2018. Der afsættes et loft på 10.000 i budgettet. Der vil blive spurgt på facebook og omdelt invitation for at opfordre til at samle et festudvalg.


Nye beboere:

Intet at bemærke.


Eventuelt:

Intet at bemærke.


Nyt på dette bestyrelsesmøde:

Der arbejdes fortsat på vedtægtsændring for at formand og kasserer i forening kan tegne foreningen, og dermed lette arbejdet med banken.Næste møde afholdes 4. juni 2018 (48).

Opdateret 25.04.2018