B-Referat-25-04-2017

GRUNDEJERFORENINGEN  GÅRDSMARKEN


GÅSEBANKEN HERFØLGE

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 25.04.2017 (i nr. 28 A).


Tilstede            Steen Jepsen (22 A), Kim Sørensen (26 B), Magnus Therkildsen (48), 

                         Brian Gravenhorst (34) og Thomas Therchilsen (28 A).

Ikke tilstede    Heidi Gravenhorst (34), Dorte Rasmussen (26 A) og Finn Bolvig (32 A).Opfølgning på generalforsamling (28.03.2017):Opfølgning på GF:

- Der omdeles en opfordring til at håndtere trafik og biler/parkering bedre og mere optimalt.

Steen udarbejder og omdeler information om trafik og biler.

- Der oprettes Facebookgruppe, som administreres og modereres af bestyrelsen.

Magnus opretter facebook gruppe.


Ovenstående informationer omdeles


Opfølgning generelt:

Opfølgning kommunale sager:

- Pullerter er nu på kommunens planlagte opgaver.


Kommende aktiviteter:

Der undersøges mulighed for et fælles arrangement i august. Indholdet bliver noget i stil med vinsmagning, gerne på vejen eller i lokaler tæt på. Hvis muligt stilles en grill op, og der opfordres til fællesspisning. Dato er 26/8, forventet start kl 15.

- Steen undersøger mulighed for at leje forsamlingshus i nærheden og på mulighed for vinsmagning.


Nye beboere:

Intet at bemærke.


Eventuelt:

Magnus omdeler information om

- Opkrævning af kontingent

- Facebook gruppe

- Trafik

- Arrangement 26/8


Nyt på dette bestyrelsesmøde:

Intet at bemærkeNæste møde afholdes efter senere aftale.

Opdateret 10.05.2017