B-Referat-25-09-2018

GRUNDEJERFORENINGEN  GÅRDSMARKEN


GÅSEBANKEN HERFØLGE

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 25.09.2018 (i nr. 28 A).


Tilstede            Steen Jepsen (22 A), Magnus Therkildsen (48), Thomas Therchildsen (28A) og 

                         Trine Valentin (1).

Ikke tilstede    Kim Sørensen (26 B), Peter Rasmussen (26 A),

                         Dorte Rasmussen (26 A) og Finn Bolvig (32 A).Opfølgning generelt:

Steen er i kontakt med kommunen vedr. vedtægtsændringerne. Og afventer stadig en tilbagemelding vedr. lys ved cykelsti ud til stoppestedet og pullerter.


Arrangementer

Vejfesten blev evalueret. Der var enighed om, at det var forløbet fint. Det var en smule ærgerligt at der ikke var flere med til at arrangere og tage sig af det praktiske, da det også er en del af festen. Det vil bestyrelsen forsøge at gøre anderledes næste gang, således at hele dagen bliver ramme om festen. 


Bank:

Det undersøges hvad det kræves for at grundejerforeningen kan tilknyttes MobilePay.


Nabohjælp:

Til vejfesten og på Facebook orienteres der om Nabohjælp, som alle opfordres til at deltage i. Desuden omdeles information omkring dette til alle husstande. Det undersøges ved kommunen om vi må opsætte et skilte vejens indgange..


Julelys:

Det blev besluttet at indkøbe lidt lys til træerne til brug i december måned. De uddeles/opsættes den 29/11 kl 19.30 med start i nr. 1.


Kommende aktiviteter:

Pt. ingen kommende aktiviteter.


Nye beboere:

Intet at bemærke.


Eventuelt:

Intet at bemærke.
Næste møde aftales nærmere.

Opdateret 06.06.2018