B-Referat-26-01-2009

GRUNDEJERFORENINGEN  GÅRDSMARKEN


GÅSEBANKEN HERFØLGE

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 26.01.2009:


Tilstede  Kim Sørensen, Carl-Erik Storskov, Claus Johansson, Bente Moefelt og Per Jacobsen.

Afbud     Peter Rasmussen


Konstituering af bestyrelse: Kan ses her.


Opfølgning på aktiviteter.


Nye træer på vejen: I samråd med kommunen er der valgt træer af typen 'Prunus Hilleri' / 'Spire'.

På torvet plantes 4 Rødeg 'Quercus rubra'. Træerne plantes i løbet af foråret 2009. der kommer lidt færre træer. Plantehøjen kan ses ved kontakt til bestyrelsesmedlemmerne.


Snegle: Vi afventer og ser i starten af sommeren. Hvis det bliver et problem i år, sætter vi gang i bekæmpelsen som aftalt på sidste års generalforsamling.


Bestilling af container: Finn Bolvig har kontakten til entreprenøren og fortsætter med denne opgave.


Snerydning: Finn Bolvig har kontakten til entreprenøren og fortsætter med denne opgave.


Brev til kommunen vedr. etablering af parkeringsareal: Finn Bolvig sætter et brev sammen til kommunen, som lægges rundt til et par medlemmer inden afsendelse.


Næste bestyrelsesmøde: Onsdag den 29. april 2009. Reserver allerede nu datoen.


Næste generalforsamling: Mandag den 25. maj 2009. Reserver allerede nu datoen.Opdateret 01.02.2016