Budget-2017-RES

             GRUNDEJERFORENINGEN  GÅRDSMARKEN


             GÅSEBANKEN HERFØLGE

Budget 2017 + Resultat

Indtægter

2017 (R)

2017 (B)

Kontingent

25.200,00

25.200,00

Vejfest - Deltagerindbetalinger

0,00

0,00


25.200,00

25.200,00

UdgifterSnerydning

8.005,00

15.000,00

Hjemmeside (One.com)

978,75

500,00

DK Hostmaster

45,00

45,00

Sneglebekæmpelse

0,00

0,00

Bestyrelsesmøder

0,00

450,00

Generalforsamling

1.570,05

1.500,00

Overført til vedligeholdelseskonto

4.200,00

4.200,00

Vejfest

0,00

0,00

Velkommenpakke

400,00

0,00


15.198,80

21.695,00
Årets  resultat/forventede resultat

10.002,20

3.505,00

Bemærkninger:


Vejfest blev ikke afholdt i 2017.

Snerydning steg. dog ikke så meget som forventet.

DK Hostmaster (administrerer www domæner) blev det samme.

One.com (hjemmesiden) forventes at være det samme.

    Gået over til Premium, delvist pga et stort antal sider.

Bestyrelsesmøder forventes at blive afholdt ca. 6 gange á 75,00 kr. Ingen udgifter.

Generalforsamling vil der kun være 1 af i 2017. Og budgettet ramte rimeligt præcist.

Vejkonto tilføres samme beløb som i 2016. OK.

Sneglebekæmpelse er der købt rigeligt ind af. OK.


Opdateret 11.01.2018