Budget-2020

             GRUNDEJERFORENINGEN  GÅRDSMARKEN


             GÅSEBANKEN HERFØLGE

Budget 2020

Indtægter

2019 (R)

2020 (B)

Kontingent

25.200,00

25.200,00

MobilePay - Bekræftelse

1,00

0,00


27.560,00

25.200,00

UdgifterKontogebyr

300,00

300,00

Snerydning

6.093,76

10.000,00

Hjemmeside (One.com)

985,00

1.000,00

DK Hostmaster

50,00

50,00

Sneglebekæmpelse

0,00

0,00

Bestyrelsesmøder

1.500,00

1.500,00

Generalforsamling

1.999,16

2.000,00

Overført til vedligeholdelseskonto

8.400,00

4.200,00

Vejfest

0,00

10.000,00

Velkommenpakke

0,00

400,00

Lysudsmykning på vejen

3.162,200

1.000,00

MobilePay (1. gang + Bekræftelse + Gebyr)

1.003,75

10,00


25.762,87

30.460,00
Årets  resultat/forventede resultat

-561,87

-5.260,00

Bemærkninger:


Kontingent er uændret.

Vejfest forventes afholdt i 2020.

Snerydning ? Indtil 17. februar 2020 er der kun betalt ca. 2.000,00 kr.

DK Hostmaster (administrerer www domæner) forventes at være det samme.

One.com (hjemmesiden) forventes at være det samme.

Bestyrelsesmøder afholdes ca. 5-6 gange á 300,00 kr.

Generalforsamling koster bespisning og leje af lokale.

Vejkonto tilføres det oprindeligt aftalte beløb i 2020.

Sneglebekæmpelse er vist ikke overvældende relevant lige nu.


Evt. indtægt fra deltagelse i vejfesten er ikke taget med.

Opdateret 17.02.2020