G-Beretning-2008

                  GRUNDEJERFORENINGEN  GÅRDSMARKEN


                  GÅSEBANKEN HERFØLGE


Bestyrelsens beretning.

Generalforsamling 26.05.2008.


Bestyrelsen har konstitueret sig og kan ses her.


Finn indledte med at det er gået stille og roligt i foreningen de seneste år, hvor bestyrelsen bl. a. har arbejdet med at få kommunen til at fjerne de alt for store fuglekirsebærtræer. Efter en del kommunikation med kommunen såvel pr. telefon som skriftligt, lykkedes det i foråret at få truffet den rigtige beslutning og træerne er nu fjernet.


Forsinkelsesbassinet, der tidligere oversvømmede haverneved kraftigt regnvejr, er løst ved at kommunen har renset den tilstoppede vandkanal, som forhindrede vandet i at komme væk fra området.


Snerydningen har også fungeret fint de seneste år. Opgaven er nu overtaget af Niemann, som kører videre med samme aftale, som vi havde med den tidligere entreprenør.


Kommentar til beretningen: Ros til bestyrelsen, som har formået at få kommunen til at fælde træerne (Thomas 11).


Opdateret 01.02.2016