G-Beretning-2018

                    GRUNDEJERFORENINGEN  GÅRDSMARKEN


                   GÅSEBANKEN HERFØLGE


Bestyrelsens beretning for 2017.


Formanden berettede omkring samarbejdet med kommunen, herunder hvilke ønsker vi har haft.

Der har været stor rotation hos medarbejdere i kommunen, så det har været lidt udfordrende. Kommunen opfordrer til at bruge App’en ”Giv et praj - Køge”, med forslag til fejl og problemer som kommunen kan hjælpe med.


En kort debat omkring larm på vejen fandt sted, og der blev opfordret til at beboere tager fat i hinanden hvis der er støj, og hvis det ikke fungerer, så tages kontakt til bestyrelsen.


Der har været set på alternativer til saltning. Desværre er der ikke nogen oplagte løsninger der ikke enten er væsentlig dyrere eller vil give andre udfordringer.


Der vil i 2018 blive afholdt vejfest, og alle der ønsker at deltage i planlægning m.m. bedes skrive til magnus@therkildsen.org.Opdateret 16.04.2018