G-Indkaldelse-2008

       GRUNDEJERFORENINGEN  GÅRDSMARKEN


        GÅSEBANKEN HERFØLGE

Dagsorden for generalforsamling 26.05.2008

Holmebækskolens kantine kl. 18:00.


1)  Valg af dirigent.


2)  Bestyrelsens beretning.


3)  Godkendelse af regnskab.


4)  Budget/kontingent.


5)  Forslag

     Fællesbekæmpelse af snegle

     Nye træer (erstatning for de gamle træer).

     Sommerfest (der er mange nye på vejen).

     Etablering af perkeringsareal for enden af dobbelthusene.

     Lav vandstand i toiletter (lugtgener).

     Hastighed - igen !


6)  Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er

      Formand (Finn 32 A - Modtager ikke genvalg grundet fraflytning)

      Kasserer (Kim 26 B)

      2 medlemmer (Carl-Erik 24 B & Poul Henriksen 50)

      1 revisor (Dorte 26 A)

      1 revisor (mangler).


7)   Evt.


Øvrige forslag skal være bestyrelsen (32 A) i hænde senest 15.05.2008.


Foreningen sponserer øl & vand.

HUSK at man hverken kan stemme, udtale sig eller vælges hvis man er i kontingentrestance...Opdateret 01.02.2106