G-Indkaldelse-2016

      GRUNDEJERFORENINGEN  GÅRDSMARKEN


  GÅSEBANKEN HERFØLGE

Dagsorden for generalforsamling 30.03.2016 kl. 18:30 på Holmebækskolens kantine.


1)  Valg af dirigent.


2)   Bestyrelsens beretning.


3)   Godkendelse af regnskab.


4)   Godkendelse af budget.


5)   Indkomne forslag.


6)   Valg af bestyrelsesmedlemmer.

      På valg er kasserer (26 B), 1 medlem (34), suppleant (34) og

                       1 revisor (26 A).

      Alle modtager genvalg.


7)   Eventuelt.Emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde (dvs. i 22 A) senest mandag den 21. marts 2016.


Aht. bespisning er tilmelding nødvendig !

Enten via www.goo.gl/egmwVR eller ved at give besked til Magnus (48).


Bestyrelsen

Opdateret 08.03.2016