G-Indkaldelse-2017

                    GRUNDEJERFORENINGEN  GÅRDSMARKEN


                   GÅSEBANKEN HERFØLGE

Dagsorden for generalforsamling 28.03.2017 kl. 18:30 på Holmebækskolens kantine.


1)  Valg af dirigent.


2)   Bestyrelsens beretning.


3)   Godkendelse af regnskab.


4)   Godkendelse af budget.


5)   Indkomne forslag.


6)   Valg af bestyrelsesmedlemmer.

       På valg er Formand (22 A), Sekretær (48), 1 medlem (28 A) og 1 revisor (32 B).

       Alle modtager genvalg.


7)    Eventuelt.Emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde (dvs. i 22 A) senest tirsdag den 14. marts 2017.


Der vil være fællesspisning som sidste år !

Tilmelding senest tirsdag den 14. marts 2017. Angiv hvor mange I deltager til:

Brian.Gravenhorst@icloud.com (eller besked til Brian i nr 34).


BestyrelsenOpdateret 08.03.2017