G-Indkaldelse-2018

                    GRUNDEJERFORENINGEN  GÅRDSMARKEN


                   GÅSEBANKEN HERFØLGE

Dagsorden for generalforsamling 20.03.2018 kl. 18:45.


OBS! OBS! Herfølge Skole - Filmsalen 3. sal indgang fra Scheelsvej.


1)  Valg af dirigent.


2)   Bestyrelsens beretning.


3)   Godkendelse af regnskab.


4)   Godkendelse af budget.


5)   Indkomne forslag.

      Vedtægtsændring *


6)   Valg af bestyrelsesmedlemmer.

       På valg er :

       Kassereren (26 B) og 1 revisor (26 A), der modtager genvalg.

       1 medlem (34) & suppleanten (34) der ikke modtager genvalg.


7)    Eventuelt.


* For nemmere samarbejde med bank og andre instanser, ønsker bestyrelsen en vedtægtsændring således at formanden og kassereren i forening kan tegne foreningen. Det foreslås at udvide §6 med: ”Formanden og kassereren i tegner foreningen i fællesskab.”


Emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde (dvs. i 22 A) senest tirsdag den 5. april 2018.


Der vil være fællesspisning som sidste år !

Tilmelding er nødvendig og skal ske senest tirsdag den 31. marts 2017.

Angiv husnummer samt hvor mange I deltager til: magnus@therkildsen.org.


BestyrelsenOpdateret 04.04.2018