G-Indkaldelse-2019

                    GRUNDEJERFORENINGEN  GÅRDSMARKEN


                   GÅSEBANKEN HERFØLGE

Dagsorden for generalforsamling 25.04.2019 kl. 18:00.


OBS! OBS! Herfølge FriSkole - Tessebøllevej 18 C.


1)  Valg af dirigent.


2)   Bestyrelsens beretning.


3)   Godkendelse af regnskab.


4)   Godkendelse af budget.


5)   Indkomne forslag.


6)   Valg af bestyrelsesmedlemmer.

       På valg er :

       Formanden (22 A), sekretæren (48), 1 medlem (28 A) og 1 revisor (36 A), der alle modtager

          genvalg.


7)    Eventuelt.
Emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde (dvs. i 22 A) senest tirsdag den 5. april 2019.Der vil være fællesspisning som sidste år !

Tilmelding er nødvendig og skal ske senest tirsdag den 15. april 2019.

Angiv husnummer samt hvor mange I deltager til: magnus@therkildsen.org.


BestyrelsenOpdateret 11.06.2019