G-Indkaldelse-2020

                    GRUNDEJERFORENINGEN  GÅRDSMARKEN


                   GÅSEBANKEN HERFØLGE

Dagsorden for generalforsamling 19.03.2020 kl. 18:00.


OBS! OBS! Herfølge FriSkole - Tessebøllevej 18 C.


1)  Valg af dirigent.


2)   Bestyrelsens beretning.


3)   Godkendelse af regnskab.


4)   Godkendelse af budget.


5)   Indkomne forslag.


6)   Valg af bestyrelsesmedlemmer.

       På valg er :

       Kassereren (26 B), 1 medlem (1), 1 suppleant (26 A) og 1 revisor (26 A), der alle modtager

       genvalg.


7)    Eventuelt.

       Vejfest 5. september 2020.Emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde (dvs. i 22 A) senest mandag den 10. marts 2020.Der vil være fællesspisning som sidste år !

Tilmelding er nødvendig og skal ske senest mandag den 10. marts 2020.

Angiv husnummer samt hvor mange I deltager her.


BestyrelsenOpdateret 16.02.2020