G-Referat-2010

GRUNDEJERFORENINGEN  GÅRDSMARKEN


GÅSEBANKEN HERFØLGE

Referat af generalforsamling 2010


Formanden (11) bød velkommen og lagde op til at der blev udpeget en dirigent samt en referent jf. punkt 1 i udsendt dagsorden.


Punkt 1 (Valg af dirigent).

Bente blev til dirigent og referent.


Punkt 2 (Bestyrelsens beretning).

Formandens beretning kan ses her.

Beretningen gav ikke anledning til yderligere kommentarer.   


Punkt 3 (Godkendelse af regnskab).

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.


Punkt 4 (Budget/kontingent).

Bestyrelsen foreslår en stigning til 500,00 kr.

Forslaget blev vedtaget.


Punkt 5 (Forslag).

Popler: Forslaget blev drøftet. Bente skriver til Teknisk Forvaltning og søger en løsning på problemet. Bente melder tilbage til de involverede grundejere i løbet af august/september (pga. ferie).

Dræbersnegle: Dorte (26 A) lægger gift ud når der er behov for det.

Sommerfest: Bestyrelsen foreslog at der afholdes sommerfest i ulige år. Forslaget blev vedtaget.

Container: Er der stadig brug for den ? Generalforsamlingen besluttede at afskaffe containerordningen og henviser til Køge kommunes ordning om afhentning af haveaffald.

Sagen tages op og evalueres på generalforsamlingen i 2011.

Hjemmeside: Claus redigerer denne.


Punkt 6 (Valg til bestyrelsen).

Et antal medlemmer var på valg (Formand, Kasserer, Medlem og revisor)

Alle blev genvalgt.


Punkt 7 (evt.).

Intet.Bente Pugerup Moefelt


Opdateret 01.02.2016