G-Referat-2018

                    GRUNDEJERFORENINGEN  GÅRDSMARKEN


                   GÅSEBANKEN HERFØLGE

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Gårdsmarken,

afholdt 10. april 2018 på Herfølge skole.


Steen (22 A) bød velkommen og lagde op til at der blev udpeget en dirigent samt en referent jf. punkt 1 i udsendt dagsorden.


Punkt 1. (Valg af dirigent & referent):

Brian (34) blev dirigent og Magnus (48) blev referent.


Punkt 2. (Bestyrelsens beretning):

Bestyrelsens beretning kan ses her.


Punkt 3. (Godkendelse af regnskab for 2017):

Det godkendte regnskab blev fremlagt af kassereren, og der var ingen bemærkninger.


Punkt 4. (Budget for 2018):

Budgettet for 2018 blev fremlagt, og der var ingen kommentarer. Budgettet blev godkendt.


Punkt 5. (Vedtægtsændring):

Der var ikke nok fremmødte til at gennemføre den foreslåede vedtægtsændring. Bestyrelsen vil derfor indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.


Punkt 6. (Indkomne forslag):

En beboer foreslog genetablering af de steler der oprindeligt var på hjørnerne på Gåsebanken for at undgå opkørsel af rabatterne. Bestyrelsen vil tage kontakt til kommunen for at se på om det kan blive gjort.


Punkt 6. (Valg til bestyrelsen):

På valg var kasserer (26 B), 1 medlem (34), suppleant (34) og 1 revisor (26 A).

Trine (1) blev enstemmigt valgt som nyt medlem af bestyrelsen. Kim (26B) fortsætter som kasserer, og Dorte (26A) fortsætter som revisor. Desuden blev Peter Rasmussen (26A) enstemmigt valgt som suppleant.

Næste bestyrelsesmøde er afholdt 24. april 2018.


Punkt 7. (Eventuelt):

En enkelt husstand har haft udfordringer med indbrud. Bestyrelsen vil se på om ”nabohjælp” systemet kan være en hjælp.

 

Magnus Therkildsen
Opdateret 16.04.2018