G-Indkaldelse-2015

      GRUNDEJERFORENINGEN  GÅRDSMARKEN


  GÅSEBANKEN HERFØLGE

Dagsorden for generalforsamling 10.12.2015


1)  Valg af dirigent.


2)   Bestyrelsens beretning.

      a: Henvendelse fra nr. 11.


3)   Godkendelse af regnskab.


4)   Valg af bestyrelsesmedlemmer.

      På valg er formand, Sekretær, 1 medlem og 1 revisor.

      Formand og revisor er vakant. Sekretær ønsker ikke genvalg.


5)   Eventuelt.Emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde (dvs. i 26 B) senest mandag den 7. december 2015.


Bestyrelsen