Gx-Indkaldelse-2016

GRUNDEJERFORENINGEN  GÅRDSMARKEN


GÅSEBANKEN HERFØLGE

                                  EKSTRAORDINÆR generalforsamling


Kære medlemmer af grundejerforeningen Gårdsmarken


Som I ved, var der indkaldt til generalforsamling i foreningen torsdag den 10. december 2015.

Referatet findes her.


På denne aften skulle der bl.a. foretages nyvalg til bestyrelsen, hvilket desværre ikke lod sig gøre, da der blandt de fremmødte ikke var nok, der havde lyst til at lade sig hverve.

Bestyrelsesarbejde er frivilligt og lystbetonet og derfor har vi brug for folk fra vejen, der besidder den rette energi og lyst til at træde ind i bestyrelsen.


Generalforsamlingen besluttede derfor at indkalde til en ekstrordinær generalforsamling

tirsdag den 2. februar 2016 kl 18:30 i kantinen på holmebækskolen. 


For at gøre det hele lidt festligt, besluttede generalforsamlingen at der ved denne lejlighed vil blive disket op med lidt mad og drikke til alle de medlemmer, der møder op på denne særlige valgaften.

 

Dagsorden 


1)  Valg af bestyrelse.

      Der skal som minimum vælges Formand, Sekretær og 1 Medlem.

      Hvis der er flere interesserede skal der også vælges 1 suppleant og 2

      revisorer.


2)  Eventuelt.


Vi håber rigtigt meget at I vil tage Jer tid til at deltage i den ekstraordinære generalforsamling.


Af praktiske grunde skal vi, undtagelsesvis, bede om en forhåndstilmelding af hensyn til bestilling af mad og drikke.


Tilmelding afleveres i nummer 3, 26B eller 34 med angivelse af antal, husnummer og en underskrift.


Svarfrist : 15. januar 2016.

 

Bestyrelsen


Opdateret 26.01.2016