Gx-Referat-2016

                    GRUNDEJERFORENINGEN  GÅRDSMARKEN


                   GÅSEBANKEN HERFØLGE

Referat af ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Gårdsmarken,

afholdt 2. februar 2016 på Holmebækskolen.


Brian (34) bød velkommen og der blev startet med at spise.


Punkt 1. (Valg til bestyrelsen):

På valg var formand, sekretær, 1 medlem, 1 suppleant og 2 revisorer.

Claus (3) ønskede ikke genvalg.

Brian (34) medlem og Kim (26 B) kasserer var på valg på næste ordinære generalforsamling.


Følgende nye uspecificerede medlemmer blev valgt:


Thomas Therchilsen (28 A)

Magnus Therkildsen (48)

Steen Drejs (22 A)


Følgende blev valgt på faste titler:


Suppleant: Heidi Gravenhorst (34)

Revisorer: Dorte Rasmussen (26 A) og Finn Bolvig (32 A)


Bestyrelsen konstituerer sig i nær fremtid.

 

Kim Sørensen
Opdateret 02.02.2016