Regnskab-2016

             GRUNDEJERFORENINGEN  GÅRDSMARKEN


             GÅSEBANKEN HERFØLGE

Regnskab 2016

IndtægterKontingent

25.200,00


Vejfest - Deltagerbetalinger

1.750,00

26.950,00
UdgifterSnerydning

11.601,25


Hjemmeside (One.com)

498,75


DK Hostmaster

45,00


Sneglebekæmpelse

1.200,00


Bestyrelsesmøder

200,00


Generalforsamlinger

2.253,92


Overført til vedligeholdelseskonto

4.200,00


Vejfest

9.924,81

29.923,73
Årets  resultat


-2.973,73

Primo 

Indtægter

Udgifter

Resultat

101.883,58

26.950,00

29.923,73

102.918,85

Balance

2014

2015

2016

Kasse

95,50

95,50

95,50

Nordea Drift

104.982,08

  101.788,08

98.623,35

Nordea Vedligehold

0,00

0,00

4.200,00

I alt

105.077,58

101.883,58

102.918,85

Opdateret 11.01.2018