Regnskab

             GRUNDEJERFORENINGEN  GÅRDSMARKEN


             GÅSEBANKEN HERFØLGE

Seneste regnskab : 2018

IndtægterKontingent

25.000,00


Kontingentrestance

200,00

Vejfest - Deltagerbetalinger

2.160,00

27.560,00
UdgifterKontogebyr

300,00

Snerydning

16.836,25


Hjemmeside (One.com)

985,00


DK Hostmaster

50,00


Sneglebekæmpelse

0,00


Bestyrelsesmøder

1.500,00


Generalforsamlinger

1.041,60


Overført til vedligeholdelseskonto

0,00


Velkommenpakke (1 & 7)

259,80


Vejfest

9.007,85

Gave afg. best. medlem (Brian Gravenhorst)

341,65

30.322,15
Årets  resultat


-2.762,15

Primo 

Indtægter

Udgifter

Resultat

108.424,30

27.560,00

30.322,15

105.662,40

Balance

2016

2017

2018

Kasse

95,50

95,50

95,50

Nordea Drift

  98.623,35

108.424,30

105.662,40

Nordea Vedligehold

4.200,00

8.400,00

8.400,00

I alt

102.918,85

116.824,55

114.157,90

Opdateret 11.06.2019